Tuesday, May 19, 2015

Instant Articles v českých podmínkách

Instant Articles od Facebooku vzbudil mnoho diskusí o příležitostech a hrozbách, o tom zda to je či není nová éra. Nikdo netuší, co to přinese. Hlavní pro a proti byly vcelku dobře popsány
 • zjednodušší a zrychlí se cesta čtenáře k obsahu
 • publisheři ztratí část svého editorského privilegia a přímý vztah ke čtenáři
 • publisheři mohou získat další zajímavý distribuční kanál, hlavně u mladých
 • ...a mnoho dalších
Tím, že se to již děje (a další spolupráce budou jistě přibývat), přichází další důležitá otázka - jakým způsobem spolupráci nastavit (pokud by do toho např. čeští publisheři chtěli v budoucnu jít).

Facebook se evidentně poučil u (zatím) většího Googlu, jak dobývat nová území. Chtěl velké publisher jména - má je. Pravděpodobně nasadil na vyjednávání hodně lidské kvality i kapacity, aby to působilo jako "win" situaci hlavně pro publishera - a docela se to povedlo. Bezpochyby nabídl fantastické podmínky - 30% když se publisher o nic nestará (což ve světle bonusových smluv zní dobře), 100% když se stará. A hlavně - publisher dostane přístup k datům, což je gigantická změna oproti přístupu Googlu. Skvělé podmínky.

Osobně bych to šel jako český publisher zkusit - za prvé kvůli možnosti něco nového (chování mladých, social, mobile) se dozvědět a naučit (co jiného taky zbývá...), za druhé kvůli transparentním a dobrým komerčním podmínkám. Jednoznačně bych ale udělal 3 věci
 • právníci/smlouva - po etapě milých, usměvavých lidí, kteří myslí pouze na vaše dobro, nastoupí arogantní, namyšlený a předražený právníci z Londýna. A i když stojí v librách více než dobrý pražský právník v korunách, určitě bych tady nešetřil (ti milí lidi už nebudou pomáhat, mají hotovo). Je třeba už v první fázi vyloučit ďábla v detailu a se smlouvou nespěchat
 • "vězňovo dilema" - blbá motivace jít do toho je ze strachu, že to udělá konkurent. To je největší zbraň "soupeře". Když ale postavíš proti "soupeři" celé (či jeho podstatnou část) odvětví, které se dokáže shodnout na společných podmínkách, za kterých do toho jít a za jakých už ne/odejít, jsi o hodně silnější. Koncipoval bych to jako takový "industry pilot". 
 • Nechal bych to zastřešit CPEx - je to existující platforma partnerů, kteří si konkurují, ale umí spolupracovat a domluvit se, tam kde to dává smysl, určitě to bude o dost levnější (to už je vyzkoušeno), asi i rychlejší. CPEx navíc umí nakládat se společnými daty (už nyní dělá) a bude-li třeba i komunikovat s UOHSem (i když tady bych problém neviděl)
Společně se to vyzkouší, když bude fungovat - dobrý pro všechny. Když fungovat nebude či FB dramaticky zhorší podmínky - "celé" odvětví odejde či bude mít lepší vyjednávací pozici to změnit. A to je na lokálním obsahovém trhu slušná karta.


Tuesday, September 23, 2014

Křišťálová lupa 2014

Poslali mi z marketingu, že prý je v anketě Křištálová lupa v kategorii Anticena nominace na "Smutný příběh Centrum.cz". A že prý, když se ptali na kontext a zda se to týká homepage, emailu či tak nějak celkově, dostali odpověď, že to nominovala a rozhodne odborná porota a že "více by Vám mohl přiblížit smýšlení poroty tento článek". Článek z roku 2007.

Nebudu komentovat produktové výkony Centra za poslední roky - z více důvodů to bylo, jak to bylo. 

Ale anticena, dle definice "projekt, událost či aktivita problematického charakteru"? Je to kvůli těmto číslům RU z netmonitoru? 

Netmonitor, průměr Leden - Červenec, 2011-2014
Možná. Potom, ale musím připomenout, že v roce 2014 se stala docela velká změna, která ty čísla dělá nesrovnatelné - a sice vyčlenění Aktuálně.cz na vlastní doménu, což ale předpokládám každý člen odborné poroty ví.

Co je srovnatelné, jsou ale části Centrum.cz, tvořící velkou část návštěvnosti domény centrum.cz a  které se v čase  nezměnily.

Netmonitor, průměr Leden - Červenec, 2011-2014

Homepage meziročně na/nad úrovní konkurence, mail pod Seznamem, ale neklesající. Žena.cz stabilně roustoucí, Najisto s nějakými problémy (hlavně díky problémům s organic ze Seznamu), ale menší konkurence s většími.

Samozřejmě to není žádný velký šlágr, ale že by to bylo srovnatelné s Google, proti němuž (spolu)vede SPIR soudní spor, s nerozvojem mobilního internetu, či e-governmentem? Co je v tomto tak "problematické"? A není ta nominace náhodou o pár let pozadu? To nechť posoudí odborná porota.   

Je samozřejmě pár příkladů, které v průběhu času způsobily pokles celkového reache centrum.cz, ale neřekl bych, že je to zrovna na nominaci v roce 2014.

Netmonitor, průměr Leden - Červenec, 2011-2014


Tak jsem zvědav, jak to dopadne. 

Monday, August 11, 2014

Organizační změna...

Dost lidí se mě ptalo, proč ta posledni změna pracovní role - z Commercial/Sales na Product/Biz Development. Částečně to určitě souvisí s tím, jak dlouho už jsem u jedný firmy (6 let), předtím tak 2-3 roky (cz.linkedin.com/pub/pavel-voparil/4/684/b64). Navíc se to u tý firmy dost mění - zažil jsem již 4 CEO (P. Mucha, A. Demuth, A. Warnecke, K. Čermák), brzy 5 (R.Latuske) a každý 1-2 roky dělám něco jinýho/novýho/navíc.

2009 (zodpovědnost za jednu business line)
SMB (a její postupný přerod na Agentura Najisto)

2011 (zodpovědnost za všechny peníze do firmy)
SMB (Produkt/Obchod/Back Office)
Inzerce online (Obchod/Back Office)
Search
Classifieds

2012 - 2013 (prodejní proces)
SMB (Produkt/Obchod/Back Office)
Inzerce online (Obchod/Back Office)
Search/RTB
Ecommerce
Classifieds
 + zajímavý, ale časově hodně náročný prodej CH

2013-2014 (integrace)
SMB (Produkt/Obchod/Back Office)
Inzerce (Print/ Online/ Back Office)
Prodej obsahu (Předplatné/Volný prodej)
Search/RTB/CPEx
Ecommerce
Classifieds (+ jedna další dceřinka)
 + zajímavý, ale hodně časově/kulturně naročný přechod pod Economii (integrace, synergie,    
    strategie....většinou vše dohromady :-)
 + stále více práce na nových věcech

V zásadě to ale mělo to 2 roviny. Ta první - stále širší "scope", stále více teamů a oblastí "zájmu"  - upřímně řečeno toho prostě začalo být příliš a spoustu věcí jsem jednoduše nestíhal pořádně nebo vůbec. Ta druhá - ukázalo se, že některé věci ve firmě je třeba změnit či jim dát nový impuls. A toto byla reakce - standardní organizační změna.

Vznikl Product & Business development, což zahrnuje produkt (dosud různě po firmě), nemediální aktivity (ecommerce, classifieds, search/RTB/CPEx - zůstávají u mě) a nové aktivity (např. video - dosud různě po firmě). Vedle toho vznikl Sales&Marketing, což zahrnuje prodej inzerce, prodej obsahu, SMB obchod a prodejní back office plus marketing vydavatelství.

Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Věřím, že dobře a moc se těším. Ale až po třítýdenní dovolené, kterou dneškem zahahuji :-)

Wednesday, September 11, 2013

Novinář o RTB aneb Blouznění Vermíného Borovana

V posledních několika měsících jsem se několikrát posteskl nad profesionalitou pana Borovana a jeho webu borovan.cz. Ze svého okolí jsem dostal zpětnou vazbu, že je to neprofesionální a nevhodné. Souhlasím.
Jeden z jeho posledních článků mě ale přinutil k tomu, že napíši jěště více.

Nechci opakovat, co RTB je a jak funguje. Chci dát svůj pohled, jak se na to mohou dívat média a dotknu se několika evidentních nesmyslů a nepochopení.

"Nejde jen o to, že přesvědčení, že pouhá existence jakéhosi nového software a obchodní platformy vytáhne inzerentům z kapsy nové finance, nemá příliš daleko k new age blouznění Vesmírných lidí. "

Dnes není pouze jeden trh display reklamy. A není pouze jeden prodejní kanál.
Toto je můj zjednodušený pohled na trh display reklamy:
Segmenty B. a především C. rostou. V ČR i celosvětově.

Vstup do "RTB"  je tedy především

 • otevření nového prodejního kanálu pro display reklamu. Kanálu, se kterým již mají VŠICHNI publisheři zkušenosti (kontextové PPC není nic jiného než nepřímý kanál). 
 • nabídnutí produktu, po kterém je velká poptávka od inzerentů, ale lokální publisheři ho dosud neměli; narozdíl od velkých globálních hráčů jako Google či Facebook. A tak přicházeli o peníze.


Proto spolu začali mluvit a brzy tento produkt inzerentům nabídnou. Společně. Protože společně je to lepší produkt, konkurenceschopný vůči globálním hráčům,je rychleji a dramaticky levněji na trhu. A hlavní konkurence v tomto segmentu je jinde, ne mezi sebou. Logický krok.
Nejde o " tahání nových peněz", inzerenti ty peníze již z kapsy vytáhli - jde o spuštění produktu, který si na tyto peníze může sáhnout.

V čem dávám panu Borovanovi za pravdu je, že máte-li více prodejních kanálů, problém kanálového konfliktu vždy existuje. Ale je řešitelný. Je ale potřeba mít pod kontrolou CO, ZA KOLIK a KOMU prodáváte. A to technologické řešení CPExu nabízí.

"...médium objevilo zarážející množství prostředníků/parazitů. S dovětkem “při RTB se do systému zapojí více subjektů, ale pro všechny bude více peněz..."

Faktem je, že RTB je "levnější" na obsluhu, má méně prostředníků a je efektivnějsí v procesu od inzerenta k publisherovi.

Teoretický a spíše indikativní příklad:
Přímý kanál
Cena 100 - někdo to musí prodat - někdo to musí zpracovat a nasadit - někdo to musí vyfakturovat (popř. vymoci neplatiče) - někdo to musí odreportovat - prostředník (např. agentura) dostane od média množstevní bonus  = publisher dostane třeba od 30 do 60 %  (typicky větší hráč, větší procento)

Nepřímý kanál
Cena 100 - cena DSP - cena SSP = publisher dostane 60 až 80 % (čím větší, např. CPEx, tím více)

Přímý kanál "živí" více lidí a více prostředníků. Je to tedy přesně naopak než píše pan Borovan.

"...jak některé zkušenosti ze zahraničí naznačují, RTB může významně snížit již tak dost nízké ceny on-line reklamy..."

Nevím o jakých zkušenostech pan Borovan mluví. Zkušenosti aliancí jako je CPEx (Francie a Dánsko) a i více než roční Centrum Holdings jsou opačné.

Pokud má publisher dobrou SSP platformu, KONTROLUJE svoje inventory a ROZHODUJE za kolik chce každou impresi nabídnout a zda ji někomu prodá či ne, tzn. je v jeho moci, jak draze či levně bude svoje inventory prodávat - tedy stejně jako v přímém prodejním kanálu. Pokud nechce, žádná cenová eroze se nekoná.

Realita je opět opačná, než pan Borovan naznačuje. Jelikož inzerenti kupují pouze konkrétní imprese (či konkrétní audience), cena je často vyšší než při přímém prodeji (určitě není nižší než publisher chce). A bude růst, protože aukce "vytlačí" cenu nahoru. Podobně jako známe ze searche.

Jen pro ukázku, toho jsou živá data z našeho RTB (řádky ukazují jednotlivé inzerenty a jejich pruměrné bidy). Kdo z vás to má...
  
"...Pozornější pozorovatel si všiml nepřítomnosti velkých médií, které hodně sázejí na on-line – Seznam.cz, Nova a Prima, což signalizuje, že ne všichni hráči chtějí dát inzerentům příležitost k urychlení cenové eroze svého reklamního prostoru...."

Na tiskové konferenci zaznělo (a pan Borovan byl přítomen), že pokud by se vedly diskuse se všemi, spuštění by se neustále odkládalo. A dle mého názoru má CPEx, s vyjímkou Seznamu, velmi silné zastoupení klíčových hráčů na trhu. A jistě to není finální počet.

Suma sumárum - prostě je to špatný článek, špatně odvedená práce - neochota či neschopnost pochopit, zeptat se, ověřit. Zase....

POZN: TOTO NENÍ OFICIÁLNÍ TEXT A NÁZOR ČLENŮ CPEXu, JE TO MŮJ OSOBNÍ NÁZOR.Sunday, November 25, 2012

Jak velkého Černého Petra drží Centrum.cz...

Tak nám lupa.cz publikovala adorovaný článek Tomáše Vyskočila - zde. Článek, který se sice snaží, ale zřetelně kulhá - zkusil jsem vysvětlit proč - zde (zajímavé, že Internet Info mě o publikaci mého názoru nepožádalo, proč asi :-D).

Sice bych chtěl psát o něcěm jiném, ale ještě jednou budu reagovat  na tento článek. A pověnuji se trochu více Centrum.cz a jeho Černému Petrovi. A nejen  proto, že tam jsem zaměstnán, ale i proto, že jaksi patří k dobrým mravům lokálních komentátorů (od medvídků po motýly) otírat se o Centrum  - možná proto, že neměli rádi nějakého konkrétního managera, možná bývalým managerem jsou, možná milovali toho, kdo tam byl předtím, možná to bylo jen vděčné téma...nevím.

Nechci Centrum obhajovat a glorifikovat. Chci zkusit dát jiný (v rámci možností vyvážený) pohled na věc. V Centru se dá najít dost špatných věcí. Ale to bylo i předtím. A je i jinde. Ale těch špatných věcí je méně než před rokem a méně než před 2 roky. Což je dobrý. Dobrý taky je, že v Centru pracuje fakt dost fakt dobrých lidí. Až mám někdy pocit, že se ten obrovský lidský potenciál někde ztrácí....

Ale k článku. Mám pocit, že diskuse o tom, kdo je a není úspěšný, je a není štika a má a nemá Černého Petra českého internetu je často o 1 metrice - celkový zásah dle netmonitoru. Jak to tedy vypadá?

Celkový zásah dle Netmonitoru:  Leden-Září, 2011 a 2012
Poznámky k číslům
 • Přidal jsem jeden řádek, který v Netmonitoru nenajdete - a sice zásah CH bez ICQ (interní odhad, není to auditované, ale dostatečně přesný), tedy bez uživatelů, kteří fakticky nikdy Centru nepatřili (technicky ano), stejně jako nyní nepatří CME. 
 • čísla ukazuji na průměru prvních 9 měsíců obou let, podle mě lepší metrika než vybrat jeden měsíc

Nevím jak vy, ale zase tak velkého Černého Petra tam nevidím.

Ale ať je to jakkoli, je toto ta jediná správná metrika? Ne, není. Ale je jednoduchá. A mnozí se bezhlavě za tímto číslem ženou a doufájí, že to automaticky přinese monetizaci. Zklamu vás milé média zastupitelstva a Sanomy - nepřinese. Celkový zásah si lze navíc celkem jednoduše a levně zvýšit
 • buď německým modelem, kde velká média mají vždy vedle svých produktů (owned & operated), ještě zastupitelství 
 • nebo českým způsobem, kdy Centrum kdysi koupilo Stahuj.cz, Mafra má své (krví zaplacené) jízdní řády a také rajče, CME svůj blog.cz a Sanoma své estránky
 • nebo podle mě nejlepším způsobem, pomocí vybraných akvizicí, které zapadají do portfolia, jako jsme v Centru udělali vareni.cz a zdrave.cz

Na co se ale dívat vedle celkového zásahu? No, na peníze. Žádný print publisher nedělá online, protože ho miluje, ale proto, že tam chce přesunout svůj business.
Zůžím-li monetizaci na display (což je dost zjednodušující - zde), budu-li akceptovat limitace admonitoringu a zapomenu-li na chvíli na display mimo toto měření (GDN), vychází mi zhruba toto:
Pozn. Mafra zahrnuje "Zprávy & Ecofin"  i video, CH 50% obsahového floatingu, Seznam celé novinky.cz

Co z čísel výplývá:
 • Top 3 hráči dělají většinu display peněz - podle tohoto 65%, ve skutečnosti asi větší, můj odhad je spíše 75% (opět připomínám, že to je bez GDN) - tedy velmi koncentrované
 • 2/3 až 3/4 peněz u top hráčů je homepage a Zprávy/Ecofin - opět koncentrované
 • Potom je několik produktů či sekcí, které nosí jěště zajímavé peníze - pro každého hráče něco jiného
 • Zbytek je z hlediska display monetizace nezajímavý 

Ani v těchto číslech zase tak velkého Černého Petra pro Centrum nevidím. Co vidím, jsou štiky a hráče se středně úspěšnými roky, kteří sice investují velké peníze (daleko větší než Centrum), ale dotují to z jiných zdrojů (zatím jěště printů, v budoucnu možná z ochránce našich mobilních práv).

Zásah důležitý, ale ne jediný. Monetizace koncentrovaná - na 3 hráče a několik produktů v jejich portfóliích. Jaká je situace zde?

Celkové RU dle Netmonitoru: Leden-Září, 2011 a 2012Co lze z čísel vyčíst
 • Seznam dominuje, i když hlavní produkty spíše stagnují, podařil se bulvár a sport
 • Centrum v některých kategorích trochu zaostává, ale ve 2 hlavních (HP a Zprávy) je s Mafrou vyrovnané jak velikostí tak meziročním srovnáním, skvělý rok pro Žena.cz (je vidět, že Centrum umí růst konkrétní vertikály - uvidíme, jak se podaří sport)
 • Mafra je vůči Centru tradičně silná ve sportu a ekofinu (tady se nejvíce ukazuje výhoda printu), o něco silnějsí v bulváru, ale celkově spíše stagnace
 • Chybí tu email, který Mafra nemá, pro Seznam a Centrum znamená velmi zajímavou monetizaci

Celkově bych řekl, že tady má Centrum k Černému Petru blíže, ale není to nijak dramatické. A z hlediska klíčových produktů pro display trh určitě ne.
V jednom s článkem Tomáše Vyskočila souhlasím
"....Dlouhodobě to Centrum.cz bude mít hodně těžké...."
Ano bude. Ale neporovnatelně snažší než Sanoma, Economia či středně úspěšný Ringier. A ne těžší než Mafra, která najednou nebude mít polštář, aby přesouvala peníze ze ziskového printu do ztátového onlinu. A ne těžší než Seznam, který je dnes sice pohádkově ziskový, ale musí konkrurovat tak nějak všem a všude, včetně Googlu na vyhledávání, videu a hlavně komerčních technologích (Sklik a adServer).

Mám spíše pocit, že to bude mít těžké celý český internet, celý český mediální trh, celý český trh tvorby obsahu. A místo toho, abychom spolupracovali, hledali  a bojovali se skutečnou hrozbou pro český (lokální) internet - a že tu je - vydáváme tiskové zprávy o tom, kdo koho předhonil , kdo se provinil při počítání návštěvnosti, komu se povedl či nepovedl re-design, "do-samoregulujeme" se k totální impotentci SPIRu. Bohužel.


A jěště dvě poznámky na závěr.
 • Produkt v Centru dostával od doby prodeje největší počet facek - spojování produktových portfólií, velmi časté změny na místě produktových ředitelů (a jak drahé to bylo....), nejasné kompetence - prostě klasická situace na průšvih. A on se do určité míry stal - ale ne smrtelný. Spíše bych byl překvapen, kdyby se nestal vůbec.
 • Celý článek je pouze o produktech týkajících se displaje. Podobně by se dalo pokračovat o dalších segmentech - SMB, vertikálách, transakcích apod. - jak by tam asi dopadly jasné dvojky a středně úspěšné firmy českého internetu, které investují a investují a investují....

Tuesday, November 13, 2012

Jak Google platí v ČR daně...

Tak velké americké firmy vyváděli daně z Anglie do zemí s nižším zdaněním. A nyní jsou reprezentanti Anglie pohoršeni - zde.
Naši budoucí levicoví vůdcové chtějí naši korporátní daň ještě zvýšit. Chtěl bych vám dát pánové Sobotko a Filipe jeden příklad - takový český Google u nás danil v letech 2010 a 2011 nějakých 11 a 21 mil Kč (zde), místo nějakých 1.000 mil až 1.500 mil Kč skutečného profitu. Tento profit zdaní radši v Irsku za 12.5%. Tím přicházíme ročně o částku vyšší než 150 mil Kč, která bude každoročně narůstat. Dobře pro Google, zle pro nás. A teď si vezměte, že by u nás danil ještě zisky z Anglie...
Kolik že to stát získá tím zvýšením daní pro "bohaté" (rozuměj tvrdě pracující) lidi?

DISCLAIMER: nejsem daňový expert, asi existují i racionální důvody pro vyšší daně (např. ne všechny firmy mohou transferovat daň tak lehce jako Google apod.)

Monday, November 12, 2012

Slevomat je jen 20x menší než Groupon...nebo ne?

Tak jsem včera večer pročítal zprávy a narazil na tuto na iHnedu. Chvíli mi trvalo pochopit, co to má znamenat - zda je to hodně nepovedený PR článek nebo prostě jen strašlivě odflaknutá a mizerná práce. Znaje některé lidi, kteří za Slevomatem stojí, nedovedu si představit, že by to byla jejich vědomá iniciativa. Proto by mě spíše zajímalo, jak někdo (přesněji "jas") může takovýto článek, plný tolika nesmyslů a nepřesností, které navíc lze velmi jednoduše ověřit a najít, vůbec publikovat.

Nepřesnost č.1

"Za loňský rok se podařilo serverům sdruženým pod Slevomat (jednička na trzích v Maďarsku, Česku a Slovensku) dosáhnout tržeb 1,5 miliardy korun (cca 80milionů dolarů). Zajímavé je tato čísla porovnat s největším světovým portálem Groupon, který prodal za stejné období kupóny za celkem 1,6 miliardy dolarů. Při porovnání výše tržeb Grouponu a Slevomatu dojdeme k tomu, že americká společnost je zhruba dvacetkrát větší než skupina Slevomat."

Problém je v tom, že neporovnáváme ani hrušky a jablka, ale hrušky a ...něco hodně jiného.

- Groupon po změně "revenue recognition" přístupu vykazuje své tržby jako NET, tedy ne celkovou hodnotu prodaných voucherů, ale pouze svoji marži na prodaných voucherech (prodejní cena mínus platba merchantovi). Vyjímku tvoří prodeje zboží, které účtuje jako gross, tedy celkovou cenu zboží - více zde

- Jsem si téměř jist, že 1.5 miliardy Kč pro Slevomat Group je celé v GROSS revenue recognition. Pokud tedy budu počítat průměrnou marží 25% (což je podle mě ještě dost nadhodnoceno v realitě roku 2011, ale možná jiné trhy jsou zdravější), bavíme je o 375 mil Kč (nebudu uvažovat, že část toho může být zboží a tedy gross), tedy pod 20 mil USD - a to nebudu spekulovat o tom, jak se ty čísla novinář dozvěděl (viděl nějaký finanční výkaz nebo to jen "slyšel"?)

- Další rozdíl je v tom, že i kdyby Slevomat měl 1.5 miliardy Kč, není to ve stejné " kvalitě", protože je to konsolidace veškerých tržeb, i když Slevomat jistě nevlastní 100% ve všech serverech, ale to je asi vedlejší....

Takže s určitou mírou zjednodušení se nebavíme o "...porovnání výše tržeb Grouponu a Slevomatu dojdeme k tomu, že americká společnost je zhruba dvacetkrát větší než skupina Slevomat...", ale minimálně 80x větší (a to nevíme jak číslo tržeb vzniklo a že je tam vliv konsolidace - takže spíše 100+x větší).

Nepřesnost č.2

"....a navíc středoevropský obr v hromadném nakupování přináší svým majitelům – na rozdíl od Grouponu – zisk."

Podobné jako v předchozím případě
- Aniž si chci hrát na finančního analytika, Groupon je dle veřejných informací poslední 3 čtvrtletí ziskový - zde, pravda nebyl v roce 2011
- Nevím, zda Slevomat je ziskový, říká se, že ano. Zajímalo by mě, zda to novinář někde slyšel nebo viděl nějaké finanční výkazy...

Nepřesnost č.3

" V současné chvíli se akcie obchodují za necelých 5 dolarů za akcii a tržní kapitalizace firmy se tak scvrkla na čtvrtinu původní hodnoty..."

Akcie Grouponu se obchodují za necelé 3 dolary, ne za necelých 5 dolarů, myslím, že je to docela podstatný rozdíl - zde, ale to spíše pro pořádek.

Zjistit si data mi trvalo pár minut, napsat sumář o něco déle - a to jsem asi hodně pomalý. Nechápu, proč profesionální novinář těch pár minut neinvestuje a nenapíše něco, co se dá číst a nekroutit nad tím pobaveně hlavou.
Mimochodem, považuji Slevomat za úžasný úspěch mnoho talentovaných a fakt tvrdě makajících lidí (a některé z nich považuji za své kamarády), ale tyhle články mu podle mě spíše škodí.